Tisková zpráva k uctění památky manželů Margit a Jiřího Beckových

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského iniciuje na základě položení pamětních kamenů uctění odkazu manželů Margit a Jiřího Beckových, spolupracovníků „českého Wintona“ - Přemysla Pittra.

Za finanční podpory Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové se uskuteční položení Stolpersteine (Kamenů zmizelých) na posledním místě jejich bydliště, v Klimentské ulici čp. 3 v Praze 1.

Stolpersteine - doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (pohledem) - jsou dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku před domy obětí holocaustu a nacistického režimu. Komorní vzpomínka na manžele Beckovy proběhne ve spolupráci s Veřejně prospěšným spolkem na podporu osob dotčených holocaustem v pátek 4. září 2020 v 13.30.

Margit Becková, roz. Langová, nar. 1902, byla učitelkou hudby a dobrovolnou spolupracovnicí Milíčova domu. Spolu s manželem Jiřím učili v Milíčově domě děti ze sociálně slabých rodin lásce k hudbě, podporovali je i finančně. Margit a Jiří Beckovi byli odvezeni 26. 10. 1941 Transportem C z Prahy do Lodžského ghetta.

Považujeme za důležité uctít alespoň touto formou spolupracovníky Přemysla Pittra, jež naprosto nezištně bez nároku na odměnu pomáhali s výchovou dětí v Milíčově domě a kteří nepřežili nacistický holocaust.

Ke stažení