Stránky na podporu výuky tématu 1. světová válka a vznik Československa

Dovolujeme si upozornit všechny zájemce, že od 21. 8. 2014 jsou na adrese 1914-1918.npmk.cz veřejně přístupné nové webové stránky na podporu výuky k tématu 1. světová válka a vznik Československa. Web vzniká po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Naší snahou je podpořit kvalitní výuku tématu a přiblížit uživatelům webu každodenní život žáků a škol v období 1. světové války a vzniku Československa, napomoci utvořit představu o tom, co lidé tenkrát prožívali a jak válku vnímali. Jsou zde zpracovány rešerše publikací a článků k tématu školství za 1. světové války a k tématu 1. světové války, zveřejněny ukázky ze školních výročních zpráv a vysvědčení, vybrané písně národní, lidové a vlastenecké, ukázky starých školních obrazů, ukázky dobových dokumentů a osobních příběhů legionářů a další zajímavosti.
Web čerpá z bohatého knižního fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského a sbírek muzea. Položky v menu a okruhy budeme dále doplňovat a rozvíjet.

Ke stažení