Spolupráce s Českou školou v Římě

Ve spolupráci s Českou školou v Římě byl v rámci nadstavbového programu České školy Řím „Rok s Karlem IV.“ publikován v časopise Římské listy článek KAREL IV. A JEHO VÝZNAM PRO ČESKÉ A EVROPSKÉ DĚJINY (strana 6), příspěvek PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny v Praze. 

O dalších společných akcích a také o udělení diplomu pro Českou školu v Římě dále čtěte na straně 4 a 5. Římské listy, ročník II., číslo 1, červenec – prosinec 2016.

Další zajímavé informace najdete v letní příloze: Římské listy, ročník II., číslo 1, červenec – prosinec 2016, Letní příloha.