Slavnostní předávání medailí J. A. Komenského

Dne 2. července 2021 se uskutečnilo v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského (NPMK) v Praze slavnostní předávání medailí J. A. Komenského. Událost se konala v atriu muzea. Program obohatil vynikající kytarový virtuos, skladatel a již držitel medaile J. A. Komenského z roku 2014, Štěpán Rak. 

Prestižní medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny
J. A. Komenského obdržely tyto významné osobnosti z oblasti historie pedagogiky a komeniologie:

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. za celoživotní přínos k rozvoji vzdělanosti v duchu odkazu J. A. Komenského

Paní Helena Kučerová za dlouholetý přínos rozvoji komeniologie

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.  za mimořádný přínos v oblasti výzkumu života a díla
J. A. Komenského

PhDr. Šárka Mikesková za mimořádné úsilí při šíření odkazu J. A. Komenského

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. za šíření odkazu J. A. Komenského
a za významnou podporu rozvoje muzea

Paní Blanka Sedláčková za celoživotní pedagogické působení podle principů
J. A. Komenského

Pan Zdeněk Zahradník za neúnavnou podporu muzea a za výbornou dlouholetou spolupráci při kulturních akcích muzea

Myšlenka udělovat medaili J. A. Komenského osobnostem, které se významnou mírou podílejí na rozvoji vzdělání, výchovy a šíření myšlenek J. A. Komenského, vznikla v rámci příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského v roce 1992. NPMK uděluje tuto medaili  významným tuzemským a zahraničním osobnostem, které se zasloužily o rozvoj bádání v oblasti dějin školství, přispěly k rozvoji NPMK, zasloužily se o šíření odkazu J. A. Komenského či dosáhly mimořádných výsledků v pedagogické sféře.

Ke stažení
Tisková zpráva (507.34 KB)