Seminář pro edukátory spolupracujících muzeí – pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

Dne 12. února 2018 se uskutečnil ve Společenském sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského seminář pro edukátory spolupracujících muzeí v rámci pokusného ověřování. Nyní startuje 2. fáze prvního roku tohoto projektu, který umožňuje školám vyjet na exkurze do paměťových institucí ve druhém pololetí školního roku 2017/2018. 
Seminář slavnostně zahájila PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, slova se dále ujal Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel Odboru muzeí MK ČR. Hlavní část bloku semináře vedla Mgr. Kateřina Tomešková, PhD., koordinátorka národního vzdělávacího projektu. Odpolední program zahrnoval komentovanou prohlídku nedávno otevřených výstav „Nová škola v nové republice“ a „Tady nová republika“, kterou provázela spoluautorka výstav Mgr. Magdaléna Šustová. Na závěr byly účastníkům poskytnuty základní informace o doprovodném edukačním programu pro školy muzejní pedagožkou Mgr. Evou Houserovou.

Ke stažení