Pražská muzejní noc 2019 v NPMK

Praha, 4. 6. 2019 – V sobotu 8. června se Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského (NPMK) tradičně připojilo k Pražské muzejní noci.

Úderem 19. hodiny se otevřely dveře všem návštěvníkům. Připravil se pestrý doprovodný program k nové výstavě Historické portréty Komenského a jeho současníků. Exkluzivním exponátem výstavy byl liturgický kalich Jednoty bratrské z roku 1564, který je součástí sbírek Oblastního muzea v Lešně. U příležitosti této výstavy byl kalich vůbec poprvé zapůjčen mimo území Polska.

NPMK bylo přístupné od 19:00 do 01:00 – stejně jako ostatní muzea, galerie a další kulturní instituce, které se Pražské muzejní noci účastní.

Akci (16. ročník) pořádaly Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími institucemi.

Pro návštěvníky bylo připraveno mnoho doprovodných aktivit. Výtvarná dílna Jan Amos Kreativní nabídla možnost realizovat heslo ŠKOLA HROU. Kvíz Komenský známý i neznámý přiblížil život a dobu Učitele národů. Koncerty Orbis musicus aneb hudba doby Jana Amose představily hudbu 16. a 17. století. Výtvarné dílny byly pro návštěvníky Pražské muzejní noci otevřeny od 19:00 do 22:30. Koncerty během akce byly vyslyšeny dokonce několikrát: v 19:30, ve 20:30 a ve 21:30. 

Připraven byl také písařský koutek. Právě tam mohlo být vyzkoušeno psaní husím brkem i násadkou a také psaní hlaholicí – písmem, které používali věrozvěsti Cyril a Metoděj. V NPMK byla (nejen v sobotu 8. června) k vidění stálá expozice, kde byl k nalezení souhrn vývoje českého školství (od jeho středověkých počátků do dnešních dní) a školní třídy z éry meziválečného Československa a z doby reálného socialismu.

Podrobnosti k programu naleznete v odkazu: 

https://www.prazskamuzejninoc.cz/2019/clanek.php?id=2&objekt=42

Ke stažení
Tisková zpráva (372.3 KB)