Pražská muzejní noc 2019 v NPMK

Praha, 4. 6. 2019 – V sobotu 8. června se Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského (NPMK) tradičně připojí k Pražské muzejní noci. Vstup je zdarma.

Úderem 19. hodiny otevřeme dveře všem návštěvníkům. Připravujeme pestrý doprovodný program k nové výstavě Historické portréty Komenského a jeho současníků. Exkluzivním exponátem výstavy je liturgický kalich Jednoty bratrské z roku 1564, který je součástí sbírek Oblastního muzea v Lešně. U příležitosti této výstavy je kalich vůbec poprvé zapůjčen mimo území Polska.

NPMK bude přístupné od 19:00 do 01:00 – stejně jako ostatní muzea, galerie a další kulturní instituce, které se Pražské muzejní noci účastní.

Akci (letos už 16. ročník) pořádá Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími institucemi.

Pro návštěvníky připravujeme mnoho doprovodných aktivit. Výtvarná dílna Jan Amos Kreativní nabídne možnost realizovat heslo ŠKOLA HROU. Kvíz Komenský známý i neznámý přiblíží život a dobu Učitele národů. Koncerty Orbis musicus aneb hudba doby Jana Amose představí hudbu 16. a 17. století. Výtvarné dílny budou pro návštěvníky Pražské muzejní noci otevřeny od 19:00 do 22:30. Koncerty během akce vyslechnete dokonce několikrát: v 19:30, ve 20:30 a ve 21:30. A kdo ví, možná přijde i Jan Amos Komenský osobně?

Připraven bude také písařský koutek. Právě tam můžete vyzkoušet psaní husím brkem i násadkou a také psaní hlaholicí – písmem, které používali věrozvěsti Cyril a Metoděj. V NPMK je (nejen v sobotu 8. června) k vidění stálá expozice, kde najdete souhrn vývoje českého školství (od jeho středověkých počátků do dnešních dní) a školní třídy z éry meziválečného Československa a z doby reálného socialismu.

Podrobnosti k programu naleznete v odkazu: 

https://www.prazskamuzejninoc.cz/2019/clanek.php?id=2&objekt=42

 

Kontakt pro média:

PhDr. Jana Renner
Vztahy k veřejnosti, PR

M: +420 775 430 878
E: renner@npmk.cz
www.npmk.cz


Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1