Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 pokračování projektu Pokusné ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na školní rok 2018/2019.

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních i přírodovědných předmětů na základních školách.

Druhá etapa pokusného ověřování navazuje na školní rok 2017/2018 a vychází z výsledků jeho realizace, na základě kterých se rozšiřuje jeho zaměření a nabídka spolupracujících paměťových institucí, k nimž nově přibudou skanzeny, knihovny, galerie či celá řada hradů a zámků, které jsou ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ). O pokračování pokusného ověřování má velký zájem také Ministerstvo kultury a odborníci z akademického prostředí, kteří podporují úspěšně se rozvíjející spolupráci paměťových institucí a škol.

Do pokusného ověřování je zapojeno 72 škol ze všech 14 krajů ČR, které mohou nově vybírat z široké edukační nabídky 20 paměťových institucí a vzdělávat se celkem v 55 kulturních objektech.

Koordinací pokračování pokusného ověřování bylo opět pověřeno Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK). 

Kontaktní osoby pro pokusné ověřování za Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského: 

Koordinátor vzdělávacích projektů: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., tomeskova@npmk.cz

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského: PhDr. Markéta Pánková, pankova@npmk.cz
 

Ke stažení