Pietní shromáždění 2016

Pietní shromáždění k uctění památky obětí romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu.

Letošní pietní shromáždění k uctění památky obětí romského holocaustu se uskutečnilo v neděli 21. srpna 2016. Organizace programu pietního aktu byla v letošním roce v režii Muzea romské kultury.

Z pozvaných hostů ke shromážděným u památníku Žalov (kulturní památka) promluvili pan Michael Kocáb, bývalý ministr vlády ČR pro lidská práva a menšiny, dále pamětnice Jiřina Somsyová, místopředseda Židovské obce Brno Ing. Pavel Fried, předseda nevládní organizace Společenství Romů na Moravě Ing. Karel Holomek, či ředitel organizace Youth Roma Parliament Bc. Tomáš Ščuka.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského s projevem vystoupila ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková.

Program:

11:00  Duchovní setkání u hromadného hrobu v lese na Žalově za účasti faráře Martina Kopeckého
11:30  Proslovy hostů a uctění obětí tábora na Žalově
13:00  Uctění obětí tábora pohřbených na obecním hřbitově v Černovicích