Otevření nové expozice v Hodoníně u Kunštátu

Dne 15. července 2021 se uskutečnilo otevření nové expozice Tábor Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940–1950. Střední EvropaPamátníku holokaustu Romů
a Sintů na Moravě
, který v roce 2018 převzalo Muzeum romské kultury od Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK) v souladu s rozhodnutím vlády. Objekty památníku a expozice byly budovány osm let.  Pracovníci NPMK v rámci příprav také mj. provedli náročný archivní výzkum dosud nezpracovaných pramenů, při kterém se podařilo zmapovat do té doby neznámé etapy dějin tábora.

Na základě politického rozhodnutí byl Památník převeden v roce 2017 do správy Muzea romské kultury prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tisková data obsahu expozice s ostatním vybavením byla tak předána.

Okolnosti vzniku Památníku popisuje PhDr. Markéta Pánková v tomto projevu.

Rovněž se můžete podívat na dokumentární film Vznik areálu a expozice Památníku Hodonín u Kunštátu, který byl vytvořen společně s MŠMT, odborem investic.