Otevření biblioboxu v Pedagogické knihovně J. A. Komenského

Dne 16. prosince 2021 se od 15 hodin uskutečnilo před Pedagogickou knihovnou
J. A. Komenského slavnostní otevření provozu biblioboxu. Zavedení nové služby návratového boxu výrazně rozšiřuje komfort uživatelů  knihovny.

Události se zúčastnil Ing. Pavel Křeček, ředitel Odboru finančního řízení kapitoly pro sekci ekonomickou a zároveň zástupce náměstkyně Mgr. Pavly Katzové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Úvodní slovo pronesla ředitelka Národního pedagogického muzea
a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková, při kterém ocenila přínos tohoto zařízení. Událost hudebně doprovodili žáci Základní umělecké školy U půjčovny, Praha 1. 

Otevření provozu biblioboxu je pro Pedagogickou knihovnu J. A. Komenského velmi významné. Bibliobox poslouží čtenářům knihovny k vracení knih mimo otevírací dobu knihovny, o víkendech a svátcích. Byl navržen a vyroben speciálně pro potřeby knihovny
a svými funkcemi je mimořádný. Lze jej otevřít pomocí čipu či čárového kódu uživatelů
a v případě potřeby jej lze využít také pro bezkontaktní výdej dokumentů.

Ke stažení
Tisková zpráva (464.88 KB)