Online mezinárodní konference 30.9.-1.10.2021

Změny v pedagogickém myšlení a jednání od středověku po dobu postmoderní

Termín konání: 30. 9. – 1. 10. 2021

Pořadatelé:

  • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK)
  • Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte
  • Sektion Historische Bildungsforschung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft
  • Historický ústav Akademie věd ČR (Centrum pro dějiny vzdělanosti a Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku)
  • Universität Saarbrücken
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Tato mezinárodní konference navazuje na dlouholetou tradici NPMK vědeckých setkání realizovaných v široké interdisciplinární spolupráci s řadou evropských univerzitních
a výzkumných institucí. Konference se zaměřuje na analýzu a interpretaci změn
v pedagogickém myšlení v různých epochách, ale i na problematiku změny školského systému
v rámci určitého časového úseku a v rámci určitého společenského, politického sociálního prostředí.

Konkrétní zaměření konference a tematické okruhy naleznete na webu npmk.cz. Program naleznete zde

Zájemci o účast si mohou vyžádat přístupová data u Ing. Mgr. Michala Vokurky (vokurka@hiu.cas.cz), pracovníka Historického ústavu akademie věd České republiky.

Ke stažení
Tisková zpráva (569.66 KB)