NPMK je nově součástí významné zahraniční databáze

Pedagogická knihovna J. A. Komenského připravila pro své uživatele novou službu, která výrazně rozšiřuje portfolio odborných dokumentů přístupných pedagogické i laické veřejnosti.

Díky účasti v projektu Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib se podařilo zakoupit přístup do významné zahraniční databáze Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH), která obsahuje více než jeden milion recenzovaných článků z téměř 1500 titulů časopisů z celé řady oborů (pedagogika, psychologie, sociologie, ale i muzeologie, pomocné vědy historické, teologie a mnoho jiných).

Přístup do plných textů databáze Social Science & Humanities Library bude přístupná ze studoven Pedagogické knihovny v Jeruzalémské ulici 12 v otevírací době knihovny.

Z důvodu pandemie Pedagogická knihovna mimořádně umožňuje přístup do této databáze i mimo budovu Pedagogické knihovny. Volný přístup je pro uživatele knihovny umožněn na tři měsíce od prvního přihlášení do databáze. V případě zájmu o tuto službu, prosím, kontaktujte knihovnu prostřednictvím e-mailu na pujcovna@npmk.cz.

Věříme, že přístup k nejnovějším vědeckým oborovým článkům je efektivní cestou k podpoře vědy a výzkumu nejen v oblasti vzdělávání a pedagogiky.

Seznam časopisů naleznete na tomto odkazu.

Ke stažení
Tisková zpráva (225.15 KB)