Nový vzdělávací program k připomenutí 400. výročí bitvy na Bílé hoře (1620–⁠2020)

Dne 8. listopadu 2020 si připomeneme již 400 let od porážky v bitvě mezi habsburským a stavovským vojskem na Bílé hoře. Tato událost předznamenala úděl zemí Koruny české na následující staletí. I dnes tento historický mezník budí řadu polemik.

Interaktivní vzdělávací program na téma: 400. výročí bitvy na Bílé hoře

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) chce přiblížit žákům prvního a druhého stupně základních škol důsledky stavovského povstání, boj za náboženskou svobodu, dosazení českého krále, samotnou bitvu na Bílé hoře či vlnu emigrace českých vzdělanců z řad nekatolíků. Dětem představíme i takovou osobnost jako je Jan Amos Komenský. Projdeme s nimi a vysvětlíme jim události té doby z pohledu osob, které ji tvořily. Pokusíme se na ni však podívat i očima „školáka“, který žil před čtyřmi sty lety.

Doba, ve které se odehrálo stavovské povstání, byla dobou velmi dramatickou. Tehdy vedle sebe dokázali žít lidé různého náboženského vyznání, číst a psát umělo i mnoho lidí z nižších vrstev. Šlechtické rodiny byly mezi sebou často vázány příbuzenstvím. I to přispívalo k toleranci a soužití této mnohovrstevnaté společnosti. Vzdělaní lidé mluvili několika jazyky a cestovali po evropských univerzitách. Jak takové cesty vypadaly? Co si o nich jejich účastníci povídali a psali? Jakým způsobem do jejich života zasáhla Bílá hora a její důsledky? To vše se dozvíte v Národním pedagogickém muzeu! Nový vzdělávací program se bude věnovat všem aspektům v širších souvislostech, interaktivně a pro nás netradičně – přímo v expozici. Na děti čekají například pracovní listy, portréty a postavy klíčových osobností tehdejší doby nebo tematické video.

Online kvízy

Vzhledem k situaci šíření pandemie koronaviru, přičemž je NPMK prozatímně uzavřeno, podporujeme distanční výuku například i formou online kvízů, ve kterých se seznámíme s hlavními aktéry této události. Od 9. listopadu 2020 s námi sledujte každé úterý a čtvrtek jejich příběh prostřednictvím hádanek, které najdete na naší facebookové stránce.

Bílá hora a doba J. A. Komenského

Pro studenty středních a vysokých škol a širokou veřejnost jsme natočili přednášku „Bílá hora a doba J. A. Komenského“ pana prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc. z Historického ústavu Akademie věd ČR, ve které je možné mimo jiné zhlédnout obrazové materiály ze vzácného druhého vydání Komenského knihy ORBIS SENSUALIUM PICTUS, která vyšla v roce 1660 v Norimberku či školní obrazy a grafiky z fondu muzea. Záznam přednášky najdete na našem YouTube kanálu NPMK J. A. Komenského, a to od 8. 11. 2020.

Velice se těšíme, až Vás budeme moci opět přivítat v našem muzeu a knihovně!

Ke stažení