Národnímu muzeu a knihovně J. A. Komenského byla udělena Cena Eduarda Štorcha

Dne 9. dubna 2024 byla v Národním muzeu v Praze Českou archeologickou společností udělena kurátorskému týmu NPMK ve složení Mgr. Martina Halířová, Ph.D., Mgr. Michaela Vávrová a PhDr. Jaromír Linda, Ph.D. prestižní Cena Eduarda Štorcha za přínos při popularizaci archeologie, konkrétně za výstavu Pravěk, k tabuli!

Tato výstava s podtitulem Jak si pračlověk cestu do škol našel byla v naší instituci k vidění od listopadu 2022 do října loňského roku. Na výstavě byly kromě jiného vůbec poprvé představeny archeologické nálezy, které objevil Eduard Štorch se svými žáky. Jak zdůraznila ve svém projevu vedoucí kurátorského týmu Mgr. Martina Halířová Ph.D., chápeme udělení této ceny nejen jako ocenění naší práce, ale i jako poděkování všem, kteří se na realizaci výstavy spolupodíleli, na prvním místě celé řadě archeologů.

Cenu kromě naší instituce obdržel za své celoživotní dílo i předseda moravsko-slezské pobočky České archeologické společnosti Dalibor Kolbinger.

Cena Eduarda Štorcha

Cena Eduarda Štorcha

Cena Eduarda Štorcha

Cena Eduarda Štorcha

Cena Eduarda Štorcha

Cena Eduarda Štorcha

 

Ke stažení
Tisková zpráva (456.7 KB)