Ministr školství profesor Vladimír Balaš ukončil Národní oslavy J. A. Komenského

V úterý 15. listopadu 2022 v 19 hodin byly slavnostně zakončeny Národní oslavy J. A. Komenského v  koncertním sále Pražské konzervatoře (Dvořákovo nábř. 2). Mladá generace hudebníků svým vystoupením doprovodila oslavy, které připomněly 350. výročí úmrtí (15. 11. 2020) a 430. výročí narození (28. 3. 2022) pedagoga, teologa, filozofa, humanisty a učitele
J. A. Komenského. Tříleté období odborných národních i mezinárodních konferencí a seminářů pořádaných významnými vědeckými a kulturními institucemi, ale i aktivit pro širší veřejnost, děti a mládež ukázalo, jak nadčasový je odkaz díla a myšlenek J. A. Komenského. Ten na prahu novověku kladl důraz na témata, která jsou i v současné postmoderní globalizované společnosti nevídaně aktuální: dostupnost a význam moderní vzdělanosti, sociální reforma společnosti, politická spolupráce v Evropě a ve světě a zejména hodnota tolerance a otevřenosti vůči druhému člověku, kultuře, náboženství jako možnost předcházet konfliktům (nejen válečným). 

Na úvod si hosté poslechli myšlenky Komenského v podání herce Alfreda Strejčka. Slavnostní večer oficiálně zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy profesor Vladimír Balaš. Následně připomněl sílu myšlenek Komenského 1. místopředseda Senátu PČR profesor Jiří Drahoš či bývalý ministr profesor Stanislav Štech, kteří na Národních oslavách Komenského aktivně participovali. Za rektory promluvil prof. PhDr., PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., za odborníky prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., který připomněl 130 let výročí založení Národního pedagogického muzea.

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského doktorka Markéta Pánková, jejíž instituce byla hlavním garantem oslav a vědeckých či kulturních akcí s nimi spojenými, poté shrnula činnost koordinační skupiny Národních oslav Komenského a poukázala na význam této mimořádné akce, která v době válečného běsnění a pošlapávání lidských hodnot připomíná „úkol“, který Komenský lidstvu kladl – cestou vzdělávání řešit otázky společenské, kulturní, sociální. V rámci večera  byli vyhlášeni vítězové dětské výtvarné soutěže Komenský do tříd! a byly předány ceny a čestná uznání žákům, kteří originálně, se zaujetím a ve vzájemné spolupráci představili odkaz Komenského. Událost byla zakončena koncertem Pocta Komenskému v dramaturgii Pražské konzervatoře. Zazněly ukázky z nejdůležitějších děl Komenského.

Konkrétní program večera k dispozici ZDE.

Všechny fotky ke sdílení si můžete stáhnout ZDE, anebo o ně požádat na skoda@npmk.cz

Ke stažení
Tisková zpráva (991.71 KB)