Ministr školství profesor Vladimír Balaš ukončí tříleté Národní oslavy J. A. Komenského

V úterý 15. listopadu 2022 v 19 hodin budou slavnostně zakončeny Národní oslavy J. A. Komenského v koncertním sále Pražské konzervatoře (Dvořákovo nábř. 2). Mladá generace hudebníků svým vystoupením doprovodí oslavy, které připomněly 350. výročí úmrtí (15. 11. 2020) a 430. výročí narození (28. 3. 2022) pedagoga, teologa, filozofa, humanisty a učitele J. A. Komenského. Tříleté období odborných národních i mezinárodních konferencí a seminářů pořádaných významnými vědeckými a kulturními institucemi, ale i aktivit pro širší veřejnost, děti a mládež ukázalo, jak nadčasový je odkaz díla a myšlenek J. A. Komenského. Ten na prahu novověku kladl důraz na témata, která jsou i v současné postmoderní globalizované společnosti nevídaně aktuální: dostupnost a význam moderní vzdělanosti, sociální reforma společnosti, politická spolupráce v Evropě a ve světě a zejména hodnota tolerance a otevřenosti vůči druhému člověku, kultuře, náboženství jako možnost předcházet konfliktům (nejen válečným).


Na úvod si hosté poslechnou zdravici herce a šiřitele myšlenek Komenského Alfreda Strejčka. Slavnostní večer oficiálně zahájí ministr školství, mládeže a tělovýchovy profesor Vladimír Balaš. Následně připomene sílu myšlenek Komenského 1. místopředseda Senátu PČR profesor Jiří Drahoš či bývalý ministr profesor Stanislav Štech, kteří na Národních oslavách Komenského aktivně participovali. Za rektory promluví prof. PhDr., PaedDr. Jindřich Vybíral, DrtSc.

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského doktorka Markéta Pánková, jejíž instituce byla hlavním garantem oslav a vědeckých či kulturních akcí s nimi spojenými, poté shrne činnost koordinační skupiny Národních oslav Komenského a poukáže na význam této mimořádné akce, která v době válečného běsnění a pošlapávání lidských hodnot připomenula „úkol“, který Komenský lidstvu kladl – cestou vzdělávání řešit otázky společenské, kulturní, sociální. V rámci večera budou vyhlášeni vítězové dětské výtvarné soutěže Komenský do tříd! a budou předány ceny a čestná uznání žákům, kteří originálně, se
zaujetím a ve vzájemné spolupráci představili odkaz Komenského. Událost bude zakončena koncertem Pocta Komenskému v dramaturgii Pražské konzervatoře. Zazní ukázky z nejdůležitějších děl Komenského.

Konkrétní program večera je k dispozici ZDE.

Ke stažení
Tisková zpráva (515.01 KB)