Mezinárodní konferenci Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity v procesech profesionalizace zahájí 23.6. 2022 v Národním pedagogickém muzeu náměstek Václav Velčovský

Mezinárodní konferenci ‚Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity v procesech profesionalizace‘ k významu pedagogických vědeckých institucí, institucí osvěty a sociálně pedagogické péče pořádá ve dnech 23-24. června 2022 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Konference se účastní přednášející z osmi evropských zemí. Konference připomene, mimo jiné, i 130 let od založení Národního pedagogického muzea  a knihovny J. A. Komenského (1892-2022) a význam moderního pedagogického myšlení v rámci Národních oslav J. A. Komenského, které NPMK zaštiťuje.

Konferenci otevře náměstek ministra školství Václav Velčovský a upozorní na procesy profesionalizace učitelstva a roli moderní učitelské vysokoškolské přípravy v evropském vzdělávacím prostoru. Konference tak propojí otázky evropské vzdělávací tradice s aktuálními otázkami evropských vzdělávacích strategií. Konferenci podpořila vedle MŠMT i Univerzita Karlova v Praze (projekt CENTRAL). Konference je spolupořádána v partnerství s Helmut Schmidt Universität Hamburg, Universität Wien, ELTE University Budapest a Humboldt Universität Berlin.

Více informací naleznete v programu zde.

 

Ke stažení
Tisková zpráva (259.28 KB)