Komenský je s Vámi doma!

Komenský je s Vámi doma! Zapojte se do nových nebo již vyhlášených akcí, které zohledňují aktuální nelehkou situaci. V domácím prostředí tak budou Vaším dalším zdrojem poznání o životě a díle Jana Amose Komenského. 

Školní třídy jsou prázdné, nemůžeme se plně věnovat soutěžní kampani Komenský do tříd, proto společně sestavme Domino s Komenským a jeho učebnicí Orbis pictus.

Pokud máte raději interakci, můžete společně s celou rodinou vstoupit do řešení „Kvízů o Učiteli národů“.

Prostřednictvím svých znalostí přijdeme na kloub jeho slavným citátům, budeme překládat z češtiny do světového jazyka vzdělanců, zavítáme například do světa výtvarného a především do jeho dlouhého, ne vždy snadného, avšak velmi bohatého života v historickém, zeměpisném nebo pedagogickém kontextu. S tím vším si vyhrajeme ve velmi zajímavém interaktivním prostředí!

Abychom se zbytečně nevystavovali stresu a zanechali si tak potřebný čas, jednotlivé kvízy Vám nabídneme ve třídenních intervalech na našich facebookových stránkách. Začínáme ve středu 22. dubna 2020. 

Věříme, že Vám „Kvízy o Učiteli národů“ přinesou radost, potvrdí již nabyté vědomosti nebo naučí znalostem novým. Proto nezoufejte, pokud si nebudete vědět rady. Nakonec i sám Jan Amos tvrdil: „Existují věci nepoznané, ale neexistují věci nepoznatelné.“

Kvízy o Učiteli národů budou zveřejňovány prostřednictvím facebookové stránky:
https://www.facebook.com/komenskydotrid/

Pravidla „Komenský je s Vámi doma“ k nalezení zde:
https://www.comenius350.cz/assets/files/komensky-je-s-vami-doma.pdf
 

Kontaktní údaje:
Mgr. Roman Škoda
Tel. č.: + 420 775 430 878
Email: skoda@npmk.cz
www.npmk.cz