Dějiny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského - součást české kultury vzdělávání

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) vydalo v lednu roku 2021 publikaci Dějiny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského - součást české kultury vzdělávání z pera PhDr. Markéty Pánkové.

Publikace přibližuje čtenářům stotřicetiletou historii instituce, která se jako jediná v České republice zabývá dějinami školství od svého založení, a hrdě se prezentuje jako centrum vzdělanosti v návaznosti na odkaz J. A. Komenského. Muzeum vzniklo v roce 1892 jako výraz snahy českých učitelů o uchování a dokumentování historických tradic českého školství a pedagogiky. Státním rezortním muzeem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se stalo v roce 1991. Od roku 2011 nese NPMK dnešní název po sloučení s Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského.

Publikace obsahuje seznam nejvýznamnějších akcí (výstavy, konference aj.), ale také přehled vydaných publikací s fotografiemi titulních listů, fotografie doplňující i někdy dramatickou historii instituce. Podtrhuje spolupráci se školami, univerzitami, akademickými pracovišti a kulturními institucemi v České republice a zahraničí, které přispívají k rozvoji rozmanité činnosti. Zdůrazňuje význam stálé expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě doplněná o pravidelné krátkodobé výstavy. Autorka si také všímá využívání vzácných fondů muzea a knihovny odborníky či studenty nebo akreditovaných programů pro učitele a speciálních programů pro žáky, studenty a širokou veřejnost. 

Pomocí této knihy se odhalují čtenáři kapitoly z dějin instituce, o kterých málokdo ví. 

Publikaci si můžete zakoupit v muzejním obchodu NPMK za 330,- Kč.

Ke stažení
Tisková zpráva (318.81 KB)