Anketa Zlatý Ámos 2016

isková konference a slavnostní zahájení 24. ročníku ankety ZLATÝ  ÁMOS - NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL ČESKÉ REPUBLIKY 2016/2017 se uskutečnilo 5. října 2016 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1.

Informace získáte na tel 603 426 422 nebo na zlatyamos@zlatyamos.cz.