110. výročí založení Jedličkova ústavu v Praze

V letošním roce uplynulo rovných sto deset let od vzniku Jedličkova ústavu v Praze na Vyšehradě. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského u příležitosti tohoto výročí chystá panelovou výstavu Učíme se spolu, ale jinak - vzdělávání dětí
s handicapem ve 20. století
, vernisáž výstavy proběhne při příležitosti mezinárodní konference Dítě v časech nouze a naděje. Překonávání válečných útrap, epidemií a sociálních, psychických i tělesných handicapů dětí a mládeže dne 19. 6. 2023 v prostorách NPMK.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vlastní ve svých bohatých sbírkách rozsáhlé osobní fondy ředitelů Jedličkova ústavu Františka Bakuleho (1877 – 1957) a Augustina Bartoše (1888 – 1969). Výstava mimo jiné představí doposud nepublikované kolorované fotografie z Bartošovy pozůstalosti a část kolekce hraček vyrobených Bakulovým ústavem.

Jedličkův ústav byl otevřen dne 1. dubna 1913. Přes čtyřicet let ho provozoval Spolek pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků v Praze. Předsedou spolku byl prof. MUDr. Rudolf Jedlička, český lékař a mecenáš. Prvním ředitelem Jedličkova ústavu se stal František Bakule, který jej však vedl jen do roku 1919, kdy byl pro neshody s prof. Jedličkou a členy spolku propuštěn. Záhy na to vybudoval vlastní Bakulův ústav. Období první Československé republiky je tak spojeno s osobností Augustina Bartoše, za jehož vedení dosáhl Jedličkův ústav největšího rozmachu a stal se světoznámým. Při ústavu fungovala čtyřtřídní škola, na budoucí povolání se žáci připravovali v proslulých dílnách, z nichž nejznámější byla dílna kobercová.

Dnes je Jedličkův ústav kvalitní bezbariérovou školou, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. Od roku 1992 je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, se kterou NPMK spolupracuje. 

Ke stažení
Tisková zpráva (507.69 KB)