Vydáváme X. díl Vzácných školních obrazů, tentokrát o dějepisu!

NPMK vydalo Vzácné školní obrazy X. díl – Dějepis. Desátý díl z cyklu publikací představující výběr školních obrazů ze sbírkového fondu NPMK je tentokrát věnovaný obrazům pro výuku dějepisu. Použity jsou obrazy z cyklu Lehmann – Leutman: Obrazy kulturně historické, který vycházel od konce 19. století nebo například Nástěnné obrazy dějepisné ilustrované Felixem Jeneweinem či Obrazy k dějinám od Josefa Langla a řada dalších. Tematicky je pokryto období od pravěku až po události těsně po 2. světové válce.

 

Autorka Michaela Vávrová:

„Tyto školní obrazy dříve dětem pomáhaly seznámit se nejen se zásadními událostmi z českých i světových dějin, ale také s životem běžného člověka v různých historických epochách. Obrazy z kulturních dějin ukazují, jak vypadal historický oděv, stavební sloh, dobové zvyklosti i život ve specifickém prostředí, jako je například středověký klášter, měšťanský byt v 16. století nebo dvůr krále Ludvíka XIV. Obsah X. dílu Vzácných školních obrazů je tedy poskládán tak, aby kromě důležitých historických milníků zahrnoval i pohled do dějin každodennosti, jako nedílné součásti ‚velkých dějin‘.“