Solidarita, podpora a vzájemná pomoc proti hrozbám válek a útrap v životě dětí a školního vzdělávání

Konference Dítě v časech nouze a naděje. Překonávání válečných útrap, epidemií a sociálních, psychických i tělesných handicapů dětí a mládeže poukazuje na složitost ve vyrovnávání se s válečnými hrozbami, sociálně-kulturními výzvami, ale i s tělesnými, psychickými, sociální handicapy dětí ve výchově a vzdělávání - jak v historické reflexi, tak i v současné pedagogické diskusi.

Konferenčního setkání se ve dnech 19.-20. června 2023 zúčastní přednášející z čtrnácti evropských zemí, mezi nimi i přednášející z univerzit a vědeckých institucí Ukrajiny. Jejich odborné setkání otevře vrchní ředitelka vysokého školství, vědy a výzkumu prof. R. Wildová. Konferenci pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského v Praze ve spolupráci s AV ČR, UK Praha, TU Liberec, NPÚ a univerzitou v Curychu a v Drážďanech. Konferenci podpořilo MŠMT a Česko-německý fond budoucnosti.    

Více ZDE.