Prezentace knihy J. A. Komenský v kostce v Lešně

Dne 25. dubna 2023 se uskutečnila v Oblastním muzeu v polském Lešně prezentace nově vydané knihy Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého génia staletí v polské jazykové mutaci (Jan Amos Komeński w pigulce. Mała encyklopedia czeskiego geniusza stulecia) z pera ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Markéty Pánkové a ředitelky Kamily Szymańské Okregoveho muzea v Leszne.

Při této příležitosti byla předána medaile J. A. Komenského významnému polskému pedagogovi prof. Heliodoru Muszyńskému z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Medaili převzal rektor Státní vyšší odborné školy Jana Amose Komenského v Lešně Janusz Pola.

Život a působení vynikajícího českého pedagoga, filozofa, jazykovědce a posledního biskupa Jednoty bratrské jsou úzce spjaty s Lešnem, které se stalo od roku 1628 jeho útočištěm.