Předání Medaile J. A. Komenského PhDr. Vladimíru Grigarovi

Ve čtvrtek 8. září byla v Univerzitní knihovně v Bratislavě předána Medaile J. A. Komenského PhDr. Vladimíru Grigarovi. Tuto medaili udělila paní PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK), za šíření odkazu J. A. Komenského a dlouholetou česko-slovenskou spolupráci. Cena byla předána v zastoupení Editou Vaníčkovou Makosovou, vedoucí odboru Pedagogická knihovna J. A. Komenského.

PhDr. Vladimír Grigar se narodil 21. listopadu 1955 ve Skalici. V roce 1979 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor Vědecké informace a knihovnictví, kde v roce 1984 získal titul doktora filozofie. Od roku 1979 pracoval v Ústřední knihovně Slovenské akademie věd a od roku 1993 v Centru vědecko-technických informací SR. Pan doktor Grigar je členem Spolku slovenských knihovníků a členem Národní komise pro služby při Slovenské národní knihovně. V roce 2007 stanul v čele Státní pedagogické knihovny v Bratislavě, kde působil až to roku 2022. Během tohoto patnáctiletého období v roli ředitele knihovny intenzivně pracoval na připomínání odkazu J. A. Komenského na Slovensku a s NPMK spolupracoval na mnoha česko-slovenských projektech. Děkujeme za toto dlouholeté partnerství.