PF 2021

Všem návštěvníkům, badatelům a čtenářům přejeme lepší nový rok 2021.
Těšíme se na vás v roce 2021!

Za  všechny pracovníky instituce

PhDr. Markéta Pánková
ředitelka
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Valdštejnská 20
118 00  Praha 1
tel.: 257 533 455
e-mail: pankova@npmk.cz