Od školních inspektorů ke školní inspekci

Nově byla publikována kniha Od školních inspektorů ke školní inspekci: Dozor nad školami
v Evropě od středověku po dnešní dobu
(Tomáš Kasper, Martin Holý, Marcelo Caruso, Markéta Pánková) v originálu From School Inspectors to School Inspection: Supervision of Schools in Europe from the Middle Ages to Modern Times

Publikace mapuje dozor nad školami v Evropě od středověku do novověku, přičemž zkoumá širší a ambivalentnější pohled na formování inspekce a dohledu nad moderními školskými systémy. Zaměřuje se především na Evropu, a to jak geograficky, tak kulturně. V rámci tohoto úzkého prostoru, se zabývá delším historickým obdobím, které zahrnuje období od pozdního středověku do dvacátých let 20. století. Příspěvky věnují pozornost jak institucím inspekce včetně jejího příslušných aktérů, tak i na procesy inspekce a dohledu nad školní výukou
a školním vzděláváním. Kniha zkoumá, jak se formovala školní inspekce v různých částech Evropy a jak její činnost souvisela s politickými a vzdělávacími výzvami v Evropě.

Obsah úvodní kapitoly si můžete stáhnout u nakladatele publikace, a to ZDE.