Mezioborový seminář „Učitelé a archeologie"

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

srdečně Vás tímto zveme k účasti na dvoudenním mezioborovém semináři Učitelé a archeologie, který se bude konat v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského (Valdštejnská 20, Praha 1) ve dnech 24. a 25. listopadu 2022. Přednášky budou probíhat v těchto sekcích: Učitelé a/nebo archeologové? (Fenomén učitelů – archeologů), Archeologie do škol (Osobnost Eduarda Štorcha), Archeologie před školou i za školou (Archeologické kroužky, oddíly a tlupy) a Pravěk ve škole, nebo v muzeu? (Perspektivy výuky pravěku). Vystoupí přední čeští a moravští odborníci na danou problematiku.

Podrobný program semináře a přihlášku naleznete v příloze.

Za organizační tým:

PhDr. Jaromír Linda, Ph.D., Mgr. Martina Halířová, Ph.D., Mgr. Michaela Vávrová

Program semináře je ke stažení dostupný zde.

Registrační formulář naleznete zde.