Medaile Artis Bohemiae Amicis tentokrát zcela výjimečně putuje do resortu školství

Včerejší podvečer proběhl ve znamení udílení cen za dlouhodobou a významnou činnost osobám, jež cílevědomě přispívají k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí. Ministr kultury Antonín Staněk předal medaile Artis Bohemiae Amicis pouze dvěma laureátům, oceněna byla historička Markéta Pánková a klarinetista a skladatel Jiří Hlaváč.
Slavnostní akt proběhl v reprezentačních prostorách Kulečníkového sálu Nostického paláce. Po zahajovacím ceremoniálu si přítomní hosté vyslechli úvodní zdravici, kterou přednesl ministr kultury. Poté následovalo představení jednotlivých laureátů a udílení cen obohacené o krátké hudební vystoupení. Přednesený návrh na rezortní ocenění Jiřího Hlaváče, který je od roku 2000 profesorem v oboru hudební umění – klarinet, zcela zapadá do tradičního konceptu udílení medailí na poli české kultury.
V případě navržené nositelky ocenění doktorky Markéty Pánkové, která se na jedné straně řadí k významným osobnostem v komeniologické vědní oblasti, ale zároveň je i ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského jako přímo řízené organizace MŠMT, lze hovořit o jedinečném mezirezortním propojení profesního zájmu. Markéta Pánková, u níž se snoubí vizionářské myšlenky s organizačním umem, svým příkladným přístupem podnítila řadu kolegů a kolegyň napříč společenskovědními obory k bádání a ke spolupráci na historickém výzkumu, stejně jako je přivedla k šíření myšlenek J. A. Komenského. Svojí celoživotní prací přispěla ke zvyšování povědomí o zvláštním významu „Učitele národů“ a k propagaci české pedagogiky. Její spoluautorství na tematicky zaměřených literárních projektech pomohlo proslavit Komenského v mnoha zemích po celém světě.
Markétě Pánkové, která také vytrvale podporuje rozvoj muzejně-edukačních aktivit pro děti a mládež, patří v neposlední řadě velký dík ze strany kolegyň a kolegů z NPMK.
Za MŠMT se slavnostního aktu zúčastnil státní tajemník Jindřich Fryč.
Informace o akci lze také najít na odkaze: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministr-kultury-udelil-oceneni-artis...

Kontakt: Kateřina Tomešková, koordinátorka pokusného ověřování, tomeskova@npmk.cz

Foto: MK/Ivana Awwadová a NPMK/Kateřina Tomešková