Kniha Pravěk, k tabuli!

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) vydalo knihu Pravěk, k tabuli!, která navazuje na stejnojmennou výstavu, jež je v Národním pedagogickém muzeu přístupná až do 3. září 2023 a která mapuje vznik a proměny výuky pravěku na našich školách.

Autoři (a současně kurátoři zmíněné výstavy) se ve třech studiích věnují výuce pravěku od minulosti do současnosti; tematický záběr knihy naznačují již názvy jednotlivých kapitol: v části nazvané Jak si pračlověk cestu do učebnic našel se Martina Halířová zabývá učebními texty o pravěku, o školních didaktických obrazech s náměty z pravěku pojednává v kapitole Vyučuj názorně! Michaela Vávrová a třetí část knihy z pera Jaromíra Lindy charakterizuje název Od školních archeologických sbírek ke školním muzeím. Kniha je doplněna řadou obrazových příloh, z nichž mnohé jsou publikovány vůbec poprvé.  

Cena publikace je 420,- Kč. Můžete ji koupit ZDE či v recepci muzea (Valdštejnská 20, Praha 1) či Pedagogické knihovny (Jeruzalémská 12, Praha 1).