Den učitelů přivedl do NPMK stovky návštěvníků

Čtvrtek 28. března 2019 přivedl do NPMK celkem 465 návštěvníků. Slavnostním odhalením historicky první pamětní desky J. A. Komenského v Praze, která je dílem akademických sochařů Zdeňka Kolářského a Petra Kolářského, jsme už ve středu 27. března odpoledne uctili odkaz Učitele národů.

V den 427. výročí jeho narození bylo Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici návštěvníkům celý den otevřeno zdarma. Zpřístupněním stálé expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě a výstavy Od školdozorce k inspektorovi, která mapuje historii školní inspekce, jsme oslavili Den učitelů. Muzeum v tento den navštívilo celkem 123 návštěvníků.

Ve čtvrtek 28. března 2019 se na celý den otevřely dveře Pedagogické knihovny J. A. Komenského v pražské Jeruzalémské ulici. Na návštěvníky čekal mimořádně pestrý doprovodný program a také možnost podívat se do míst, kam se běžně smrtelník nepodívá. Knihovna byla v ten den otevřená doslova od sklepa až po půdu. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do depozitářů, archivů a do Sukovy knihovny, která je součástí Pedagogické knihovny J. A Komenského. Po celý den probíhaly debaty s autory a ilustrátory dětských knih, autorská čtení a také komentované prohlídky celé budovy. Ta mnohé návštěvníky překvapila svými moderními prostory, které slouží čtenářům od roku 2011.

Akci zpříjemnili žáci Základní umělecké školy U Půjčovny, Praha 1 a v jejich podání také hudba různých žánrů. Hudba se linula nejen nádvořím knihovny, ale také vnitřními patry, a tak není divu, že otevřené dveře Pedagogické knihovny J. A. Komenského lákaly nahlédnout i mnohé kolemjdoucí, kteří návštěvu původně ani neměli v plánu. Poslední návštěvník nakonec opustil knihovnu až v 19 hodin večer. Celkem Den otevřených dveří navštívilo 342 návštěvníků, přičemž největší zájem byl z řad středoškoláků. To nás nesmírně těší a doufáme, že studenti se stanou našimi věrnými čtenáři.

Zájem veřejnosti nás zároveň zavazuje, a tak doufáme, že pozitivní ohlas návštěvníků a čtenářů vzbudí také další akce, které NPMK pro veřejnost chystá.