20. ročník soutěže „KOMENSKÝ A MY“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského  a Základní školou a mateřskou školou J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí vyhlašuje 20. ročník celostátní literárně historické
a výtvarné soutěže pro děti a mládež “KOMENSKÝ A MY” pro školní rok 2021 - 2022
.

Soutěž probíhala ve školních kolech v období říjen 2021 – leden 2022. Více informací o samotné soutěži naleznete na webu ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí.

Ve dnech 23. března 2022 až 25. března 2022 se uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola tohoto 20. ročníku, jež se bude odehrávat v rámci národních oslav J. A. Komenského v České republice.

Soutěž se snaží ukazovat Komenského nejen jako osobnost světového významu, který přispěl k řadě oborů lidské činnosti, ale také jako člověka své doby, který navzdory válce a osobním tragédiím neztratil schopnost nadhledu a empatii k člověku. Celostátní soutěž „KOMENSKÝ A MY“, které se zúčastnily již desetitisíce dětí a stovky škol celé ČR
a k níž se připojily i děti na Slovensku, pracuje s nadčasovými a současně moderními tématy a usiluje o rozvíjení schopnosti integrativního myšlení mladých lidí a hledání jejich samostatných tvůrčích řešení.