Učitel národů přivítal stovky návštěvníků

V sobotu 8. června se Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského připojilo k Pražské muzejní noci 2019. Úderem 19. hodiny se otevřely dveře všem návštěvníkům a zájemcům o pestrý doprovodný program. Atmosféra muzejní noci byla natolik autentická, že k nám zavítal dokonce Jan Amos Komenský osobně.

Výtvarná dílna Jan Amos Kreativní nabídla možnost realizovat heslo ŠKOLA HROU. Návštěvníci měli možnost navrhnout poštovní známku, bankovku nebo výtvarně ztvárnit kalich, který je exkluzivním exponátem výstavy Historické portréty Komenského a jeho současníků. Tento liturgický kalich Jednoty bratrské z roku 1564 je součástí sbírek Oblastního muzea v Lešně. U příležitosti nové výstavy NPMK je vůbec poprvé zapůjčen mimo území Polska.

Kvíz Komenský známý i neznámý přiblížil život, dobu a odkaz Učitele národů.  Koncerty Orbis musicus aneb hudba doby Jana Amose rozezněly Dům U Zlatého slunce i Dům U Zlatého šífu a představily hudbu 16. a 17. století. 

V téměř v nepřetržitém provozu byl po celou dobu akce písařský koutek. Právě tam návštěvníci měli možnost vyzkoušet psaní husím brkem i násadkou a také psaní hlaholicí – písmem, které používali věrozvěsti Cyril a Metoděj. Tato pozoruhodnost je k vidění ve stálé expozici, která představuje souhrn vývoje českého školství (od jeho středověkých počátků až do dnešních dní). K vidění jsou zde také unikátní školní třídy z éry meziválečného Československa a z doby reálného socialismu, které u mnoha návštěvníků vzbuzují osobní vzpomínky na vlastní školní docházku.

Pro zájemce o návštěvu, kteří nestihli do Národního pedagogického muzea J. A. Komenského zavítat během Pražské muzejní noci 2019, máme otevřeno denně (kromě pondělí) od 10:00 do 17:00.