Koncert Orbis musicus aneb Hudba doby Jana Amose

V neděli 22. 9. 2019 zazněly v historických prostorách Národního pedagogického muzea vybrané skladby z kancionálu Jana Amose Komenského v provedení souboru Gemini musicales. Tyto písně za doprovodu šalmaje a portativu, malých přenosných varhan, byly nastudovány speciálně pro tuto příležitost  a jejich texty posluchačům připomněly, že autorovy myšlenky jsou stále platné a neztrácejí na aktuálnosti i v dnešní době.

Koncert byl rovněž doplněn dvěma komentovanými prohlídkami výstavy Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků.