Workshop „Jak na čtenářskou dílnu“

Od září nás čekají další pravidelné workshopy „Jak na čtenářskou dílnu“, které pořádá naše Pedagogická knihovna J. A. Komenského.

První téma se bude týkat literatury pro děti a mládež, které řeší emoce a jak je zvládat, skrze příběhy pomáhají dětem s psychohygienou.

Ve studovně knihovny se sejdeme v pondělí 19. září od 14:30 do 16:00, v úterý 20. 9. pak téma zopakujeme v online setkání, ve stejném čase 14:30 - 16:30.

Rezervace prosím na tento mail vanickova@npmk.cz a nezapomeňte uvést informaci, zda se objednáváte na pondělní /osobně/ či úterní /online/ termín.

Těšíme se na vás a přejeme radostné vykročení do nového školního roku.

Další témata, o kterých budeme mluvit v dalších měsících jsou vztah dítěte a zvířete, humor v dětské literatuře, tvorba hodnot v dětské knize a moderní a etnografické pohádky.

Workshop