Webinář pro učitele - ROZUMĚT BOŽENĚ NĚMCOVÉ

Zveme Vás k účasti na webinář dne 30. května od 15 hodin (60 minut).
K dvoustému výročí narození Boženy Němcové vydala naše knihovna dílo Vincence Vávry "Čítanka Boženy Němcové", které jsme publikovali i v elektronické verzi. Nyní jsme připravili webinář, ve kterém vás seznámíme se způsoby, jak s Čítankou pracovat ve výuce literatury na ZŠ, jak použít připravené pracovní materiály pro žáky 8. a 9. tříd. Webinář je bezplatný, je nutno se rezervovat na  https://forms.gle/TyqKLbAKvcHvFaBRA.

Webinář je zaměřen na seznámení s online verzí vydání Čítanky B. N. a s pracovními materiály, s cílem přiblížit texty B. Němcové žákům 2. stupně ZŠ a usnadnit žákům 8. a 9. tříd cestu k pochopení kontextu doby a jazyka, ve kterém B. Němcová tvořila. Metodický materiál k ukázce z díla Babička a Z pohádek a pověstí s otázkami a úlohami je připraven jako podpora k elektronické verzi knihy, ve které lze pracovat s interaktivními  odkazy, jež propojují text Čítanky s vysvětlivkami a jmenným rejstříkem. Žák při řešení pracuje se slovníky a seznamuje se s informačním aparátem knihy.