PK100. VYCHÁZÍ KNIHA O STOLETÉ HISTORII PEDAGOGICKÉ KNIHOVNY J. A. KOMENSKÉHO

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v těchto dnech vydává knihu s názvem PK100. Sto let Pedagogické knihovny J. A. Komenského, kterým symbolicky zakončuje oslavy stoletého výročí založení jedné ze svých odborných složek.

Ve výpravné publikaci Pedagogická knihovna J. A. Komenského připomíná svou místy pohnutou a složitou historii, a to jak své samostatné působení v letech 1925–1958, tak i období, kdy byl součástí Československého pedagogického ústavu (1919–1925), Výzkumného ústavu pedagogického a Ústavu školských informací (1958–1990) či Ústavu pro informace ve vzdělávání (1991–2004). Do celku současného Národní pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského byla pedagogická knihovna včleněna v roce 2004. Od roku 1953 je součástí pedagogické knihovny Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, která rovněž oslavila v roce 2019 stoleté výročí svého založení.

Výroční publikace připomíná i nevýznamnější osobnosti, které v rámci Pedagogické knihovny působily. Připomenut je jak zakladatel pedagogické knihovny a její první ředitel a významný pedagog Jan Mauer, zakladatel Studijní knihovny literatury pro děti a mládež Václav František Suk, či spisovatel Karel Josef Beneš, jenž byl ředitelem knihovny od roku 1939 do roku 1941, kdy byl zatčen za svou odbojovou činnost. Pozornost je věnována též významné komenioložce Dagmar Čapkové a neúnavné propagátorce dětské literatury Ivaně Hutařové.

Velká část publikace je věnována knihovním fondům a jejich specializovaným sbírkám, jako jsou sbírky výročních zpráv středního školství na území českých zemí a československého státu od konce 18. století do poloviny 20. století, a sbírky komenian, učebnic, českých i zahraničních slabikářů, či specializovaný fond dětské literatury v již zmiňované Sukově knihovně.

Závěr výroční publikace se věnuje současnosti pedagogické knihovny – aktuálně řešeným projektům i vizím pro její budoucí rozvoj.

Publikaci lze zakoupit v pokladně Národního pedagogického muzea ve Valdštejnské ulici č. 20 a ve studovně Pedagogické knihovny J. A. Komenského za 220 Kč.