Pedagogická knihovna J. A. Komenského otevírá registraci na akreditovaný kurz „Dobré knihy dětem. Současná dětská literatura pro děti a mládež a její využití ve výuce.“

Termíny konání: 24. listopadu 2022, 9:00 - 15:30 hod.

Registrace zde: https://forms.gle/UdFnQ1NNWg7gkPmDA

Akreditovaný vzdělávací program k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků seznamuje účastníky s problematikou literatury pro děti a mládež, vybranými autory literárních děl, publikujícími od roku 1999 do současnosti. Metodická podpora pro tvorbu doporučené četby. Význam dětské literatury pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Akreditace: č.j.: MŠMT 34414/2019-1-1096.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, zejména učitelé/učitelky českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy; učitelé/učitelky 1. stupně základní školy, knihovníci/knihovnice dětských oddělení.

Program:

  • Václav František Suk a Sukova studijní knihovna literatury pro mládež:
  • Současná dětská literatura a způsob didaktických intervencí v textech literatury pro děti a mládež:
  • Workshop "Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh"
  • Ocenění v oblasti dětské literatury v České republice
  • Ilustrace v knižní tvorbě pro děti a mládež a její využití ve výuce: workshop práci s ilustrací

Hodinová dotace: 5,5

Forma vzdělávacího programu: prezenční

Doklad o studiu: Osvědčení

Počet účastníků: max. 50

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12,
Praha 1

Garant programu: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Cena programu: 450,- Kč

Termíny konání: 24. listopadu 2022

Informace: Bc. Edita Vaníčková Makosová, email vanickova@npmk.cz