Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského si vás dovolují pozvat na seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví.

Seminář určený pracovníkům školství a studentům se bude konat v úterý 2. října 2018 od 10 hodin v zasedací místnosti Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1.

Program:

9:30 – 10:00
Prezentace

10:00 – 10:30
Zahájení 
Mgr. Jaroslav Faltýn (ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání. MŠMT)
PhDr. Markéta Pánková (ředitelka NPMK)

10:30 – 11:00
Úvodní přednáška Rok 1968 a československé školství a knihovnictví
PhDr. Magda Junková (Pedagogická knihovna J. A. Komenského)

11:00 – 11:50
Rok 1968: Zmařená očekávání a začátek „éry strachu“ pohledem učitelů základních škol
Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (Ústav pedagogických věd MU FF Brno) a Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání)

11:50 – 12:20
Baví tě normalizace?
Mgr. Pavel Martinovský (Asociace učitelů dějepisu ČR)

Přestávka na občerstvení (bude zajištěno)

12:50 – 13:20
Události roku 1968 jako téma ve vzdělávacím programu aneb Cesty žáka k moderní historii
Mgr. Andrea Baumannová (Asociace češtinářů)

13:30 - 13:50
Českoslovenští vysokoškoláci a vysoké školy v letech 1968-1969
Doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (katedra historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci)

13:50 -  14:20
Okupace v roce 1968 a její dopad na systém vojenského školství 
Mgr. Jan Šach (Vojenský historický ústav Praha)

14:20 – 14:30
Diskuse a závěr

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.
Pořadatel upozorňuje, že během semináře bude pořizována fotografická dokumentace, která bude zveřejněna.

Prosíme o potvrzení účasti vyplněním a zasláním přihlášky na indrakova@npmk.cz nebo hudouskova@npmk.cz nejpozději do 21. 9. 2018.

Ke stažení: