LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE 1623 – 2023

Labyrint světa a lusthaus(ráj) srdce - titulní list českého rukopisu

Labyrint světa a lusthaus(ráj) srdce - titulní list českého rukopisu
Černobílá fotokopie rukopisu, 1623, fotoarchiv NPMK

Labyrint světa a lusthauz srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází

V roce 2023 připomínáme 400 let od napsání nejznámějšího a nejpřekládanějšího díla J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Předmluva je datována v Brandýse nad Orlicí 13. prosince 1623. První knižní vydání vyšlo v roce 1631 v Pirně, druhé vydání bylo vydáno v roce 1663 v Amsterodamu. Toto vydání prošlo jako poslední autorovou redakcí. Kniha byla u nás známa a hodně opisována i v době rekatolizace.

Tato stránka nabízí informace, materiál a odkazy, které se k Labyrintu váží, ať už je to Komenského vlastní ilustrace či jiné sbírkové předměty NPMK, nebo inspirace a aktivity někoho dalšího. Pokud stránku právě čtete a víte o něčem, co by ji mohlo vhodně doplnit, neváhejte nás kontaktovat.

Výročí jsme si připomínali už od začátku roku 2023 několika akcemi:
Den otevřených dveří  L A B Y R I N T  - 27. 3. 2023
https://www.facebook.com/NPMKJAK/posts/pfbid02VEbsmR74xrN9Vj46zsqm9Tg44uQQRA8ztby54E8LPqxCjYvYfjwMdQjEfn9vcrqMl

Setkání Miroslava Huptycha, Tomáše Halíka, Pavla Kosatíka, Jana Kumpery a ředitelky NPMK Markéty Pánkové v Městské knihovně v Praze, Mariánské náměstí - 26. 1. 2023
https://detiuplnku.cz/cs/blog/2023/01/30/fotogalerie-z-diskuze-labyrint-sveta-a-raj-srdce-po-400-letech/

 

VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ

https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/vystavy-k-zapujceni/komeniologicke-vystavy

 

NABÍDKA PEDAGOGICKÉ KNIHOVNY:

J. A. Komenský. Souhrn popularizačních zdrojů pro MŠ, ZŠ

Knihy o J. A. Komenském

Vzdělávací programy

 

NAŠE AKTIVITY K VÝROČÍ:

Slavnostní koncert S Komenským trochu jinak - 25. 9. 2023 – obsazení: Markéta Pánková, Štěpán Rak, Simon Yakimov, Roman Škoda. Místo konání: Národní pedagogické muzeum, Valdštejnská 20, Praha 1

Komorní scénické oratorium Komenský/Labyrint - 14. 11. 19.00 – PRO AKUTNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY JEDNOHO Z HERCŮ ZRUŠENO, NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE OZNÁMEN   - Richard Pachman, obsazení: Jan Přeučil, Viktor Antonio, Dita Hořínková a další. Místo konání: Národní pedagogické muzeum, Valdštejnská 20, Praha 1, více informací ZDE.

Premiéra nového projektu Labyrint světa a ráj srdce - 15. 11. 2023 – obsazení: Alfred Strejček, Štěpán Rak. Místo konání: Charlotta Resort Prosečnice. Výběr z díla: Markéta Pánková za spolupráce Pedagogické knihovny, online premiéra ZDE.

Inovace republiky: Labyrint světa a ráj srdce | VÝROČÍ 400 LET - 13. 12. 2023 - čtení textů z děl Jana Amose Komenského komeniology, online premiéra ZDE.

 

V EXPOZICI NAJDETE:

Z množství verzí a vydání této knihy nabízíme některé, které našly útočiště v našich sbírkách.

Expozice

Vlevo nahoře: Labyrint světa a ráj srdce vydaný Janem Sammem v Praze roku 1782. Jedná se o první vydání v českých zemích, čtvrté evropské.
Vpravo nahoře: Vydání z roku 1809, František Jeřábek. Jedná se o páté vydání, třetí v českých zemích.
Vpravo dole: Druhé německé vydání Labyrintu světa a ráje srdce z roku 1781, vydané v Postupimi.

Více o sbírce starých tisků si můžete přečíst na našem webu zde:
https://www.npmk.cz/muzeum/o-muzeu-0/rozdeleni-sbirky-podle-ces/knihy

 

Z NAŠEHO FOTOARCHIVU:

Předání rukopisu Komenského Labyrintu světa a ráje srdce z roku 1623

Předání rukopisu Komenského Labyrintu světa a ráje srdce z roku 1623, k němuž došlo 28. 9. 1957 ve Valdštejnském paláci. 1957, fotografie, papír mat, fotoarchiv NPMK

Labyrint světa byl vyměněn za Koperníkovo pojednání Šest knih o obězích sfér nebeských, které Komenský koupil v Heidelbergu. Předal jej ministr vysokých škol PLR Stefan Zólkiewski ministru školství Františku Kahudovi.

F. Kahuda prohlíží dar

F. Kahuda prohlíží dar, 1957, fotografie, papír mat, fotoarchiv NPMK
Rukopis je uložen v Národní knihovně ČR pod signaturou XVII E 75

Kresba J. A. Komenského

Kresba J. A. Komenského z rukopisu: město - svět jako obraz, J. A. Komenský, 1623, fotoarchiv NPMK

Labyrinth der Welt

Labyrinth der Welt - titulní list výtisku z roku 1781, fotoarchiv NPMK

Okénková dopisnice s dlouhou adresou s motivy Komenského

Okénková dopisnice s dlouhou adresou s motivy Komenského
Barevná pohlednice, tisk lit. Th. Böhm. Nové Město n/Met.
asi 90. léta 19. stol., fotoarchiv NPMK

Na pohlednici je: Uherský Brod, Mlýn v Nivnici, pomník v Naardenu, knihy Labyrint světa, Didaktika a pomník pod Klopoty z r. 1865 ve tvaru obelisku, který připomíná pobyt Komenského v letech 1622-25 v Brandýse n. Orlicí u Karla Staršího ze Žerotína. Je to vůbec první pomník J. A. Komenského.

Adresát:
Velectěný Pán pan R. Smíchovský zástupce firma Gleitsmann v Drážďanech Praha I. Jilská ul. č. 448
Text:
Velectěný Pane! Tímto dovoluji si Vás uctivě požádati, mohl li by Jste laskavě mi plakát (obraz to Maroldův) firmy Gleitsmannovy v Drážďanech do sbírky školní podarovati. Doufám, že ráčíte býti tak laskav a prosbě vyhověti ráčíte, začež Vám vděčen budu. Jsem Vám s veškerou úctou oddaný Jarosl. M. Tykal, učitel, 18/III.99 Praha, Sokolská tř. 1805

 

MOTIV LABYRINTU V UMĚLECKÝCH SBÍRKÁCH:

J. A. Komenský a výchova pro 21. století

J. A. Komenský a výchova pro 21. století
Plakát Mezinárodní konference, Praha 23. - 27. března 1992
Autor: Jaroslav Sůra, 1992, umělecké sbírky NPMK

J. A. Comenii Opera didactica omnia 1657-2007

J. A. Comenii Opera didactica omnia 1657-2007
Plakát Mezinárodní konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání, Praha 15. - 17. 11. 2007; Pořadatelé: MŠMT České republiky, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Akademie věd ČR, Univerzita Karlova v Praze, Unie Comenius
Autor: Hana Pešková, litografie barevná, 2007, umělecké sbírky NPMK

J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
Plakát vytvořený studentem soukromé střední umělecké školy AVE Art na téma Jan Amos Komenský: Labyrint světa ráj srdce, umělecké sbírky NPMK

Cyklus 35 obrazů s tématem Komenského vytvořila v rámci výtvarného projektu ostravská soukromá umělecká škola AVE Art. Prvotním impulsem bylo přání Pedagogické fakulty v Ostravě vytvořit trvalou výstavu pro nově zrekonstruované prostory v budově fakulty. Vystaveno v NPMK, vernisáž 19. 5. 2011.
AVE Art, Ostrava, 2009 – 2011

Labyrint osudu

Labyrint osudu
Grafický list
Autor: Jaromír Skřivánek, ak. mal., barevná litografie, 1993, umělecké sbírky NPMK

Ruda Baudiš

Ruda Baudiš
Ex Libris
Autor: Milan Víšek, 1993. Motiv J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce. Autorský tisk, signováno, umělecké sbírky NPMK

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Labyrint v noci

První pomník J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí
Postavený v roce 1865, připomíná pobyt Komenského mezi lety 1622-25, kdy se tu skrýval jako host Karla Staršího ze Žerotína. Za pobytu zde napsal Labyrint světa a ráj srdce. V roce 2003 bylo k pomníku přidáno přírodní bludiště, které tuto událost připomíná.

Spolek Brandýs ve světě
http://www.brandys-ve-svete.cz/labyrint/labyrint.php

Brandýský labyrint v dokumentu ČT Edu
https://edu.ceskatelevize.cz/video/13684-brandys-nad-orlici-labyrint-sveta-a-raj-srdce

Kalendář Miroslava Huptycha
Labyrint400

Komenský. Historické panorama, opera Jana Jiráska. Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích
Komenský, Inscenace - Jihočeské divadlo (jihoceskedivadlo.cz)

Výstava Comenius & Huptych v nizozemském Naardenu
https://comeniusmuseum.nl/tentoonstellingen/het-labyrint-van-comenius-en-huptych/

Divadelní zpracování Komenského díla nabízí Divadlo Víti Marčíka
https://www.vitamarcik.cz/nase-kusy/divadelni-hry/labyrint-sveta.html

Edukace pro školy – ČT Edu
https://edu.ceskatelevize.cz/porad/labyrint-sveta-a-raj-srdce

Zajímavý námět na práci ve třídě nabízí portál Učení bez učebnic, jenž poskytuje materiály s akreditací MŠMT k využití při školní výuce
https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=6858

K poslechu
Labyrint světa a ráj srdce (kap.I. - IV., VII - kráceno, LIV) - YouTube

Ke koupi v našem obchodě
Publikace a plakát