Vyhlášení 2. etapy pokračování pokusného ověřování

Dne 6. prosince 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 2. etapu pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, čj. MSMT-12591/2018-13, ze dne 4. prosince 2018, jejímž cílem je zajištění finančních prostředků na rok 2019 pro řádný průběh pokusného ověřování, vyhlášeného v roce 2018 za účelem ověření vlivu zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních a přírodovědných předmětů na základních školách.

Celé znění vyhlášení 2. etapy lze nalézt na webových stránkách MŠMT zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-o…