Můžeme se domluvit aneb Byli jste už někdy na brněnském Cejlu

Dne 16. listopadu 2017 se žáci 8. a 9. třídy ze ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 vydali vlakem do Brna, aby se v rámci výuky zúčastnili celodenní vzdělávací exkurze. Namířeno měli do Muzea romské kultury, jehož posláním je vychovávat mladou generaci k toleranci a interkulturnímu myšlení. Jde o unikátní instituci v oblasti brněnského „Cejlu“, která globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů.

Prvně žáci absolvovali komentovanou prohlídku stále expozice, během níž se postupně dozvěděli celou řadu informací o tom, odkud Romové pocházejí a jaký je jejich tradiční způsob života. V této souvislosti byli seznámeni i s nejrůznějšími zajímavostmi, například s tím, jak vypadá romská vlajka nebo jak zní romská hymna. Z pohledu kulturně-vzdělávacího lze takový lektorský výklad považovat nejen za vhodnou příležitost k zisku základních informací o historii romského etnika od nejstarších dob až po současnost, ale také za inspirativní zdroj k možnému vytvoření základního povědomí návštěvníků muzea o romštině, o tradiční kultuře i zvycích Romů.

Poté žáci přijali účast na dvou edukačních programech. Ředitelka přerovské školy, pí Mgr. Bc. Ilona Bočinská, která z pozice jediného dějepisce na II. stupni ZŠ celou akci jak naplánovala, tak i zrealizovala, si od návštěvy MRKu mimo jiné slibovala, že v prostředí muzejní expozice budou lektorem kvalitně převyprávěna tzv. problematická témata z naší historie. Zpětně o edukačním programu s názvem „Holokaust Romů“ říká: „Je moc dobře, že v nabídce muzea existuje program, který se zaměřuje na často opomíjené téma holocaustu Romů v učebnicích dějepisu“. Za dobrý pedagogický nápad pro vzdělávací činnost v muzeu považuje především praktické využití časové osy, dobových dokumentů a jednotlivých příběhů, jejichž prostřednictvím se žáci postupně seznamují se situací Romů před a během 2. světové války. Na závěr programu je žákům promítán dokumentárních film „To jsou těžké vzpomínky”.

Za vyvrcholení popisované vzdělávací exkurze lze z hlediska didaktického považovat vytvoření bezpečného prostoru pro otevřenou komunikaci o každodenních problémech Rómů.  Dozajista chvályhodný pedagogický záměr, za jehož vznikem stojí Mgr. Eva Dittingerová (vedoucí lektorského oddělení), má přivést účastníky programu ke společnému zamyšlení nad příčinami problematického soužití Romů a majority v naší společnosti. Ne jinak tomu bylo tentokrát také u žáků z přerovské školy, kteří se při diskusi v pracovních skupinách pokusili na situaci podívat z obou stran. Každá skupina přišla ve výsledku s návrhy konkrétních řešení, které by mohly přinést reálná zlepšení. Zásadní otázka „Můžeme se domluvit?“, jíž jsme po úvaze nadepsali zprávu, může díky výzvě muzejníků k interakci a k řešení problémů dnes a denně nabývat na půdě Muzea romské kultury na zvláštním významu…

S oporou ve výpovědích účastníků popisovaných programů sepsala zprávu Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka vzdělávacích programů