Hurá do zvířecího světa rekordů a rarit!

„Když si sám vyrobíš masku zvířátka, nasadíš si ji na oči a pak pomalu vstoupíš s celou zvířecí tlupou do přírodovědné muzejní expozice, podaří se ti lehce splynout s přírodou…“ Tuto radu si vyslechli žáci 2. a 3. tříd ze ZŠ a MŠ Bělotín, kteří v rámci pokusného ověřování přijeli na vzdělávací exkurzi do Slezského zemského muzea v Opavě. Když se řekne „Nej… ze světa zvířat“, každý z návštěvníků muzea si představí něco jiného. Kdyby bylo možné aspoň některé představy návštěvníků zviditelnit a ukázat je ostatním, pravděpodobně by se před našima očima objevila celá plejáda více či méně barvitých obrazů, jejichž různorodý obsah by mohl podat zajímavou výpověď o pestrosti druhů žijících na planetě Zemi.

Malé školáky, kteří se dne 22. listopadu 2017 zúčastnili stejnojmenného vzdělávací programu, se vlivem působení interaktivně zaměřené moderní expozice podařilo poměrně rychle vtáhnout do hry na vytváření představ o zdejším přírodním prostředí a jeho vývoji v minulosti. Poté, co žáci s velkým nadšením prošli simulací jeskyně, dostávají od lektorek důležitou informaci: „Už v dávné historii našla své místo k přežití celá řada živočichů patřících k početné skupině savců, a to ve všech koutech světa“. Žákům unešeným z blízkosti všudypřítomných vycpanin malých i velkých zvířat se při prohlídce expozice podařilo jako mávnutím kouzelného proutku zapomenout na skutečnost, že je od úchvatných muzejních exponátů stále oddělují velké skleněné tabule instalačních vitrín. A jakou radost měli teprve tehdy, když zjistili, že vystavená zvířata kolem nich mohou vydávat i všelijaké zvuky

Za zvláštní bonus účasti na popisovaném edukačním programu lze považovat příležitost, kdy si v rámci lektorského výkladu mohou žáci navíc osahat i vybrané přírodniny – kožešiny, parohy a rohy. Na otázku „Co děti baví nejvíce?“ dostáváme takřka jednotnou odpověď… „No přeci výtvarná dílna!“ Tvrdí to i Filip, který právě dokončil výrobu papírové masky a hrdě si ji nasadil na obličej. Stačí se podívat na jeho krásně vybarvenou liščí škrabošku, a hned musí být všem kamarádům v lidském i zvířecím světe jasné, že mají tu čest s tvořivě nadaným jedincem. S ohledem na to, že se dnes od učitelů automaticky očekává, že budou vychovávat tvořivé žáky, kteří pak své dovednosti včetně tvořivosti uplatní v profesním životě, pak se slezská podoba muzejní edukace v rámci naplňování kurikulárních cílů „trefuje přímo do černého“.

S přesvědčením, že tvořivost je použitelná v běžném každodenním životě prakticky v jakémkoliv věku, ale také v každé profesi, se svým jednáním edukátoři staví za obhajobu známého názoru, že tvůrčí přístup k řešení problémů je hledáním nové „nevyšlapané“ cesty… Učitelé ze škol dobře vědí, jak moc je v dnešní době zapotřebí probouzet a posilovat v mladé generaci tvořivost. Tvořivost je označována jako zdroj pokroku v životě společnosti. Je jakousi touhou a vůlí dělat věci a řešit dané problémy nově a efektivněji…

Dne 22. listopadu zapsala Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka edukačních programů