Hrrr… na ně aneb Neporazitelní husité

O tom, že učitelé s oblibou využívají nejrůznější typy mnemopomůcek k lepšímu zapamatování dat při výuce ve škole i v muzeu, se mohli na vlastní kůži přesvědčit žáci 7. ročníku ZŠ Nýrsko, kteří se dne 7. prosince 2017 přijeli zúčastnit vzdělávací exkurze do Husitského muzea v Táboře. Muzejní pedagožka Kateřina Nimrichtrová (vedoucí Oddělení programů a expozic) zasadila téma husitských válek do širokého historického kontextu, takže například k otázce „kdy končí středověk?“, která může jevit záludnou i pro nejednoho dospělého návštěvníka, logicky přibyl výklad o vzniku knihtisku (1447/1448) nebo o objevení Ameriky (1492). Z didaktického hlediska lze takové pedagogické jednání považovat za velmi chvályhodné, zvláště pak, pokud si některé poznatky z takřka šest set let staré minulosti mohou žáci navíc i prakticky „ohmatat“. Který náctiletý kluk by si aspoň jednou v životě nechtěl vyzkoušet, jak probíhal boj muž proti muži v časech, kdy husité přišli s geniálním nápadem – s využitím vozové hradby? Kdo by si nechtěl osvojit válečnou strategii husitských hejtmanů? Koho neláká příležitost usednout na trůn nebo se obléct do kroužkové košile?

Vzdělávací program s názvem „Neporazitelní husité“ probíhá ve stálé muzejní expozici umístěné v přízemí původní městské radnice. Už jenom samotná návštěva prostor zaklenutých gotickými klenbami je pro mnohé žáky výjimečným zážitkem, nemluvě o tom, že se příběh husitství odehrává celkem v deseti sálech. Svým způsobem si prohlídku expozice žáci musejí nejdřív zasloužit. Bez základní znalosti středověkých historických událostí, kterou získávají nejen prostřednictvím lektorského výkladu, ale i díky soustředěnému zhlédnutí působivého filmu, nedostane žádný žák šanci jen tak proniknout k všeobecně oblíbeným komiksům a užít si je. Při skupinové práci – vyplňování pracovních listů zjišťujeme, že většinu teneagerů zajímají především otázky zaměřené na rozlišování husitských zbraní nebo na dobývání středověkých hradů. Při opakování učiva je až překvapivé, kolik si toho žáci pamatují ze zážitkové prohlídky expozice.

A aby toho vyprávění o středověku nebylo málo, vydává se druhá skupina školáků z Nýrska (osmáci a deváťáci) ještě na výpravu do středověkého podzemí. Rozsáhlé sklepy z 15. a 16. stol. byly vyhloubeny ve skalním podloží v hloubce až 16 metrů a jsou zajíma­vou technickou památkou pozdního středověku. V samotném závěru naší návštěvy Husitského muzea v Táboře pak kolem nás prošla skupinka několika dívek, které si spolu živě vykládaly o tom, že jim putování podzemními chodbami připadalo „jako by tam dole vystoupily z jakéhosi stroje času a najednou tam byly!“ Nezbývá než popřát táborským muzejníkům, ať se jim i nadále daří návštěvníky „přenášet“ do dob minulých a učit je orientovat se v čase…

Dne 7. prosince 2017 zapsala Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka vzdělávacích programů