Čemu se říkalo PÉRÁK… aneb Hledá se motocykl JAWA 250

Dne 29. listopadu 2017 zavítala do Národního technického muzea v Praze početná skupina žáků z 2. ZŠ Schwarzova 20 v Plzni se vzdělávacím cílem namotivovat zvídavé čtvťáky k poznávání z oblasti historie. Zdá se, že především Expozice dopravy, která patří u návštěvníků napříč všemi generacemi k nejoblíbenějším, toho dne doslova „rupe ve švech“. Jenom dětských skupin, které se na tento den předem objednaly na některý ze vzdělávacích programů, je celkem devět! O tom, že to v NTM díky nabídce zajímavých edukačních aktivit v posledních týdnech opravdu „žije“, vypovídá kromě jiného také číslo popisující počet návštěvníků ze škol, kteří zavítali do dnešního dne do muzea v rámci pokusného ověřování. Pracovníci oddělení prezentace a práce s veřejností můžou být právem hrdi na to, že dodnes „odučili“ v projektu více než 2000 školáků, z toho cca 3/5 žáků II. stupně a 2/5 žáků I. stupně ZŠ!

Lektor Jan Duda, který odvádí žákovskou skupinu z foyer muzea na výuku, mi při cestě do expozice sděluje, že má pro děti mladšího školního věku připravené pracovní listy „na míru“, jejichž autorkou je jeho zkušená kolegyně, pí Mgr. Jana Dobisíková. Už o několik málo minut později se žáci, řádně poučení o chování v paměťové instituci, vydávají na exkurzi po expozičních prostorách s tím, že mají hledat odpovědi na otázky uvedené v pracovním listu… na vlastní oči zjišťují např. „jak vypadalo auto Prezident“, společně bádají nad tím „co potřebovala ke své jízdě rychlíková parní lokomotiva“, dohadují se mezi sebou o tom „čemu se říkalo PÉRÁK“, apod. Je až k neuvěření, že někteří žáci mají splněné všechny úkoly již za pouhou čtvrthodinku! Na základní stanoviště přibíhá jako první Kristýna, a to v rekordním čase 12 minut… a ve vyplněném testu má jen jednu docela malou chybičku. Kuba se zase může pochlubit tím, že se mu podařilo správně a navíc i poměrně rychle vypočítat, kolik let uběhlo od roku 1911, kdy se panu inženýru Kašparovi povedl první dálkový let. Julie má zase největší radost z úkolu věnovanému historii motorek. JAWA 250 se na první pohled stala jejím velkým favoritem, „protože na to, jak je stará, jezdila pěkně rychle“!

Po proběhlé kontrole správnosti odpovědí se obě žákovské skupiny z Plzně vydávají za doprovodu svých paní učitelek do dalších expozic. Zajímají je především části muzea nazvané Technika hrou a Technika v domácnosti. Při této příležitosti školáci míří do prostor tzv. Klamária, kde získávají základní informace o tom „co prozrazují zrakové klamy o lidské mysli“. Nezbývá než věřit, že zástupci mladé generace dnes odcházejí z Národního technického muzea nejen plni zážitků, ale také s nevšedním poznatkem: V každé době je pro člověka velmi užitečné pozorně se dívat kolem sebe a všímat si zdánlivě neexistujících podnětů…  

Dne 29. listopadu 2017 sepsala zprávu Mgr. Kateřina Tomešková, koordinátorka vzdělávacích programů