Psychologie učení : teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi

Druh
Popis

autor Jan PrůchaPraha : Grada Publishing, 2020.

Fenomén učení hraje v životě všech lidí prvořadou roli. Kniha klade důraz nejen na klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy ve výchovně-vzdělávací praxi.