Konstruktivistické teorie učení a jejich využití v edukační realitě muzea

Druh
Popis

autor Veronika Kolaříková, který otiskl časopis Pedagogická orientace : vědecký časopis, roč. 28, č. 3 (2018), s. 496-540.

Využití konstruktivistických teorií učení není omezeno jen na prostředí školy, čím dál více pozornosti jim je věnováno také v jiných institucích, především muzeích. Ve studii jsou představeny konstruktivistické teorie učení, jejich ukotvení v konstruktivistickém paradigmatu i jejich následná aplikace do prostředí muzea. Rozebírány jsou základní konstruktivistické prvky v edukační praxi.