Výchova bilingvních dětí = Raising Bilingual Children : případová studie : a Case Study

Druh
Popis

autor Šárka Velhartická, který otiskl časopis Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům, roč. 62, č. 3 (2018/2019), s. 8-18

V článku prezentovaná případová studie se v úvodu zaměřuje na prostředí, v němž probíhá výchova bilingvních dětí (mluvících česko-italsky) a na důvody, proč děti používají v hovoru v jednom jazyce slova druhého jazyka. Poté demonstruje paralelní užívání dvou odlišných jazyků bilingvními dětmi na konkrétních jazykových situacích (téma školy a školního prostředí, popisování vztahů a rozhovorů s kamarády, téma kroužků a sportu, převyprávění obsahu knihy v italštině, sledování filmů v italštině aj.).