Co to vlastně je "šedá literatura"?

Druh
Popis

autoři Petra Černohlávková, Radim Polčák, Matěj Myška, Hana Vyčítalová, který otiskl časopis Čtenář : měsíčník pro práci s knihou, roč. 70, č. 11 (2018), s. 383-391.

Pojem šedá literatura byl poprvé uznán jako odborný termín v 70. letech, výraznější pozornosti se mu dostalo v 90. letech minulého století. Šedá literatura se vymezuje jako informace produkované na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových institucí v elektronické i tištěné podobě, které současně nejsou vydávány komerčními vydavateli, ale institucemi, jejichž hlavní činností není vydavatelská činnost. Národní uložiště šedé literatury.