Rozvoj grafomotoriky : jak rozvíjet kreslení a psaní

Druh
Popis

autoři Jiřina Bednářová, Vlasta ŠmardováBrno : Computer Press, 2011.

Srozumitelné a čtivě zpracování tématu. Rozvoj a význam dětské kresby, jemné a hrubé motoriky. Doporučení týkající se pracovních návyků, sezení při kresbě a psaní. Odpovědi na otázky jak má psát levák a má-li se dítě učit psát v předškolním věku.